+38(050) 823-25-65 +38(050) 823-25-65 +38(097) 91-93-573
Консультируем ежедневно c 09:00 до 21:00
УКР РУС 0
0

В вашей корзине 0 товара
на сумму 0 грн

Оформить заказ

Договор публичной оферты

04.01.2021 1996

Договор публичной оферты

Цей договір (далі  - Оферта) є юридично зобов'язуючим договором між Власником/представником Сервісу (далі - Виконавець) і Користувачем, будь-якою юридичною або фізичною особою (далі - Клієнт), і регламентує використання Сервісу «sunrays-saunas», що належить Власнику Сервісу, який розташований за адресою-посиланням: https://sunrays-saunas.ua/ (далі - Сервіс).

Оферта є офіційною пропозицією (публічним договором) Клієнту укласти договір на створення готового Сайту  та розміщення на Сервісі Виконавця. Умови цієї Оферти однакові для всіх Клієнтів.

Для користування сервісом https://sunrays-saunas.ua/,  слід уважно ознайомитися і прийняти умови Оферти, натиснувши відповідну кнопку. У разі незгоди з умовами Оферти, Ви не маєте права користуватися Сервісом у будь-яких цілях і повинні покинути його.

Сервіс Виконавця розташований за адресою https://sunrays-saunas.ua/.

Повним і безумовним прийняттям Оферти є факт здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати послуг Сервісу.

Кожній Оферті присвоюється унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця (Сервіс пароль).

1. Предмет Оферти

1.1. Використовуючи Сервіс Виконавця (Надалі — «Сервіс»), який фактично є платформою для сайтів інтернет-магазинів, Виконавець надає Клієнту послуги з доступу до інструментів  Сервісу Виконавця (далі — «Послуги»), який дає можливість :

  1. 1.1. Розміщення готового сайту, що надається Клієнту на серверах Сервісу.
  2. 1.2. Надання Клієнту всіх необхідних консультацій для повноцінного використання всіх можливостей Сервісу.
  3. 1.3. Технічну підтримку наданого сайту.
  4. 2. Послуги надаються  тільки в межах існуючих можливостей Сервісу, які описані на ньому.
  5. 3. В разі виникнення у Клієнта  індивідуальної потреби в розширенні можливостей наданого за допомогою Сервісу сайту, які не передбачені Офертою, такі роботи та послуги можуть бути виконані Виконавцем лише у випадку, якщо існує технічна можливість їх виконання та необхідні ресурси Виконавця. У цьому випадку Сторони укладають додатковий Договору з переліком робіт, умовами оплати та іншими важливими умовами.

2. Персональні дані

2.1. Метою обробки персональних даних Клієнта є можливість надання Виконавцем Послуг за Офертою, здійснення оплати послуг, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайству, вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам.

2.2.Клієнт який є фізичною особою та приймає умови Оферти підтверджує, що він ознайомлений  з метою обробки персональних даних, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних та ознайомлений з Політикою конфіденційності Сервісу https://sunrays-saunas.ua/.

3. Обов’язки та права сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

- Надати Клієнтові послуги з доступу до Сервісу.

- Надати Клієнтові доступ до Панелі керування сайтом.

- Надати Клієнтові необхідні усні та письмові інструкції щодо роботи з  Сервісом.

3.1.1. Підтримувати створений Клієнтом сайт, а саме:

·        розмістити сайт Клієнта на власних серверах;

·        самостійно моніторити роботу сайту та виявляти помилки, які призводять до нестабільної роботи сайту;

·        у разі виявлення помилок/збоїв в роботі серверів чи програмного забезпечення, вживати всі можливі заходи для їх усунення .

3.1.2. Публікувати на Сервісі офіційні повідомлення про зміни в обслуговуванні, зміни до Оферти в тому числі про  зміни тарифів на оплату послуги.

3.2. Обов’язки Клієнта:

3.2.1. Надавати повну та дійсну інформацію про себе, як Клієнта для прийняття Оферти.

3.2.2. Своєчасно сплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи Сервісу.

3.2.3. Самостійно змінити всі паролі, що були надані Виконавцем та нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці від інших осіб.

3.2.4. На вимогу Виконавця, надати копії паспорта чи інших документів, що засвідчують особу, які завірено електронним цифровим підписом Замовника, чи верифікувати свою особу за допомогою системи BankID.

3.2.5. Придбати відповідний ssl-сертифікат безпеки самостійно або по рекомендації Виконавця. Придбання ssl-сертифікату безпеки Виконавцем проводиться за дорученням Клієнта за окрему оплату,  що не входить в загальну вартість Оферти.

 3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Повністю або частково зупинити надання Послуг у разі порушення Клієнтом умов Оферти, Політики конфіденційності, а також чинного законодавства.

3.3.2. Вносити зміни до Оферти, в тому числі але не обмежуючись цим, змінювати вартість Послуг попередивши про це Клієнта шляхом надіслання повідомлення за 30 (тридцять) календарних днів. У такому випадку, зміни до Оферти набувають чинності з дня підписання додаткової угоди .

3.3.3. У разі порушення умов  п. 3.3.1. Оферти, Виконавець має право заблокувати доступ до Панелі керування Клієнта та/або заблокувати частково або повністю надані Послуги.

3.3.4. У разі порушення  Клієнтом зобов'язань за Офертою, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити договірні відносини з Клієнтом. В такому випадку Виконавець надсилає Клієнту електронне повідомлення за 30 (тридцять) календарних днів про припинення/розірвання договірних відносин за Офертою.

3.3.5. У разі виникнення у Клієнта потреби в додаткових послугах, які не включено до вибраного тарифного пакету,  Виконавець залишає за собою право запропонувати Клієнту:

- перехід на інший тарифний пакет;

- запропонувати індивідуальний підхід до проекту Клієнта за межами роботи Сервісу.

3.4. Права Кліента:

3.4.1. Вимагати від Виконавця та Користуватися Послугами відповідно до умов Оферти та у межах вибраного та сплаченого тарифного плану.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо підвищення якості послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у вигляді абонентської плати та становить суму в національній валюті України еквівалентну 400 (чотириста) доларів США за рік. Оплата за Офертою проводиться в національній валюті України за курсом гривні до долара США на дату оплати, безготівковим або готівковим розрахунком згідно курсу вказаному на сайті http://finance.i.ua/converter/  (вкладка – купити http://joxi.ru/vAWba3oHkpqNZ2).

4.2. Виконавець надає Клієнту можливість ознайомитися з демо-версією для вивчення всіх можливостей Сервісу, з метою переконатися, що якість послуг і набір функцій відповідають вимогам Клієнта.

4.3. Проведення Клієнтом оплати за послуги Сервісу є підтвердженням зі Сторони Клієнта, що його повністю задовольняє перелік та якість Послуг Сервісу.

  1. 4. Здійснюючи оплату через відділення банківської установи, Замовник зобов'язаний вказати у платіжному документі номер рахунку-фактури або номер договору, який виданий Виконавцем та ідентифікує послуги, які оплачуються.
  2. 5. Виконавець має право переглядати ціноутворення відповідно до існуючих тарифів на Послуги (як по кожному тарифному плану окремо так і разом). При  зміні цін послуг Сервісу Виконавець сповіщає Клієнта за 30 (тридцять) календарних днів, надіславши повідомлення про це на електрону пошту Клієнта. Нові ціни вступають у силу з моменту підписання Сторонами додаткової угоди. У разі зміни цін, внесена попередня оплата Клієнтом за Послуги Сервіса не перераховується до наступної оплати.

5. Особливі умови та відповідальність сторін

5.1. Всі ризики пов'язані з використанням Сервісу Клієнт приймає на себе у повному обсязі та відповідальний за них особисто.

5.2. Клієнт несе персональну відповідальність за збереження паролю Клієнта, який надано йому для користування Сервісом та за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності у випадку неправомірного доступу та наслідків такого доступу в разі використання  інформації сайту третіми особами, що не є Сторонами Оферти, якщо така дія призвела до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту чи зміни змісту деяких або всіх його сторінок.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг за Офертою.

5.5. Виконавець не може гарантувати абсолютної безперебійності або безпомилковості надання Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок, які виникли не з його вини. Виконавець докладає всіх розумних зусиль і заходів з метою запобігання виникнення помилок.

5.6. Виконавець не несе ніякої відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнту в результаті: використання або неможливості користування Послугами; помилок, збоїв, не доступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервіс або Сайт, чи в мережі Клієнта або Виконавця; видалення файлів; дефектів, затримок у роботі чи передачі даних; зміни функцій; інших причин, якщо це незалежить від Виконавця.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за розміщення Клієнтом будь-яких матеріалів на своєму сайті  та не має прав на доменні імена сайта Клієнта.

5.8. Клієнт дає згоду на отримання від Виконавця повідомлень, щодо надання Послуг через електронну пошту (email) і через службу коротких повідомлень (наприклад: SMS, Viber, Telegram та інші системи електронного спілкування).

  1. 9. Сторони домовились вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках та актах прийому-передачі робіт, підписаних Сторонами в рамках Оферти, таким, що має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

5.10. Виконавець не відповідає за те, що зареєстровані користувачі є дійсно тими, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, які вони можуть спричинити  іншим особам.

6. Здача-прийняття послуг/робіт

6.1. Факт надання Виконавцем Послуг оформлюється відповідними Актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), які підписуються повноважними представниками сторін і засвідчуються їхніми печатками. В разі якщо Клієнт продовжив користуватися послугами Сервісу та провів наступну оплату, такі дії вважаються такими що автоматично підтверджують факт прийняття наданих послуг.

6.2. В разі незгоди Клієнта прийняти та відповідним чином оформити Акт здачі-прийняття надання послуг (робіт), Клієнт до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє Виконавцю мотивовану відмову (рекомендованим листом або кур’єром).

6.3. Відсутність Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), підписаного і скріпленого печаткою Замовника, та у разі відсутності мотивованої відмови, прирівнюється до такого, що є прийнятим Замовником та не є підставою для припинення надання Послуг.

7. Інтелектуальна власність

7.1. Сервіс надає Клієнту відкличні, персональної, не обмежені за територіальною ознакою, що не передаються, невиключні права на користування Програмним забезпеченням та / або будь-якого іншого інструменту для технічного обслуговування в рамках Послуг. Дані права  дозволяють Клієнту в межах і на умовах, передбачених Офертою, користуватися Послугами виключно в рамках роботи Сервісу.

7.2. Клієнт зобов'язується користуватися Послугою не порушуючи прав на інтелектуальну власність Сервісу та інших Клієнтів.

7.3. Програмне забезпечення, за допомогою якого надається Послуга Сервіса, а також як і будь-які інші права інтелектуальної власності, включаючи авторське право, є власністю Виконавця/Власника та / або його ліцензіатів. Клієнт не набуває ніяких прав на Програмне забезпечення та погоджується з умовою його використання в не виключному,  не передаваемому, обмеженому в часі порядку, в залежності від терміну користування Послугою, в т.ч. шляхом віддаленого з'єднання, підключення до Інтернету, відповідно до умов сервісного обслуговування і Оферти.

7.4. Право користування Програмним забезпеченням Сервісу не передбачає передачі прав на оригінальний вихідний код. Всі методи, алгоритми та процедури, що містяться в програмному забезпеченні і відповідної документації Сервісу, є інформацією яка захищена авторським правом і є власністю Виконавця/Власника або його ліцензіатів і, отже, не підлягають використанню в будь-якій формі для цілей, відмінних від зазначених в Оферті.

7.5. Всі права надані Клієнту, на використання об’єктів інтелектуальної власності надаються на термін дії Оферти і визнаються відкликаними та анульованими після закінчення терміну дії Оферти чи припинення надання послуг Сервісу  .

7.6. Клієнт зобов’язується на головній сторінці сайту посилатися на Виконавця шляхом розміщення гіпертекстового посилання на сайт Виконавця.

7.7. Клієнт надає Виконавцю право на розміщення зворотнього посилання на Сервісі  та використання імені Клиента в офіційних списках організацій/користувачів, для яких Виконавець є підрядником.

8. Вирішення спірних питань

8.1. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді та не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

8.2. Усі спірні питання, пов'язані з цією Офертою, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами чи їх представниками.

8.3. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких питань у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством.

9. Термін дії Оферти

9.1. Оферта набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами та проведення Клієнтом оплати і діє строком на 1 (один) рік .

9.2. Термін Оферти автоматично продовжується після подальшої оплати Сервісу на наступний рік .

9.3. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку, повернення грошових коштів, у тому числі передплата за послуги, не здійснюється.

9.4. Виконавець має право припинити надання Сервісу Клієнту попередивши його за 30 (тридцять) календарних днів надіславши повідомлення на электрону пошту. При цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу користування послугою Сервісу.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання є наслідком обставин форс-мажору, що виникли після укладення Оферти і які Сторони не могли ані передбачити, ані відвернути розумними діями.

10.2. До обставин форс-мажору відносяться повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна, воєнні дії, дії органів державної влади і будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін цього договору, які мають безпосередній суттєвий негативний вплив на виконання обов'язків за цією Офертою, за умови, що така обставина не виникла внаслідок недотримання будь-якою Стороною чинних нормативних актів, невиконання будь-якою Стороною будь-яких зобов'язань, що стосуються будь-яких укладених угод між Сторонами, порушення заяви або гарантії згідно будь-яких укладених між Сторонами угод.

10.3. При настанні обставин форс-мажору, Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна  у письмовій формі (враховуючи повідомлення по електронній пошті) повідомити про це іншу Сторону в строк за який вона реально могла це зробити.

10.4. Повідомлення повинне містити інформацію про характер обставин, та, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною, яка опинилася під їх впливом, своїх обов'язків за Офертою та строк виконання обов'язків.

10.5. Після припинення обставин форс-мажору, Сторона, яка опинилася під впливом, повинна негайно повідомити у письмовій формі про це іншу Сторону. Повідомлення має містити термін, за який передбачається виконати обов'язки за Офертою.

10.6. Коли обставини форс-мажору та їх наслідки тривають понад 20 (двадцять) послідовних днів, або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше цього строку, Сторони у найкоротший термін мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання взятих на себе обов'язків.

11. Інші умови

11.1. Ця Оферта визначає повне порозуміння Сторін, анулює всі попередні письмові і усні переговори та домовленості між ними стосовно предмету, про який йдеться. Жодна поправка до Оферти не буде дійсною, доки вона не буде виконана у письмовій формі і підписана Сторонами чи їх уповноваженими представниками.

11.2. Клієнт визнає і погоджується з тим, що право на відмову від Оферти не поширюється на надані Сервісом послуги, тому що виконання Оферти починається з явної згоди Клієнта, виходячи з цього  Клієнт втрачає право на відмову.

Таким чином, якщо Клієнт зробив покупку/сплату послуг на Сервісі і надана Виконавцем послуга стає негайно доступною для Клієнта, право на відмову від Оферти не підлягає реалізації.

Користувач також визнає і погоджується з тим, що право на відмову від Оферти не підлягає реалізації внаслідок надання цифрового контенту за допомогою не матеріального носія, якщо виконання Оферти починається з явного усвідомлення Клієнта втрати права на відмову від Оферти, виходячи із послідовності виконаних дій.

Це означає, що якщо Клієнт набуває на Сервісі цифрові продукти, право на відмову від Оферти не підлягає реалізації та сплачені за Офертою кошти не повертаються.

11.3. Сторони домовились що  не будуть перепоступатися або передавати будь-яке своє право чи обов’язок за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Будь-яке таке використання, перепоступання або передача, здійснені з порушенням цього пункту, вважатимуться недійсними.

11.4 У випадку порушення Клієнтом інтелектуальних прав третіх осіб (особи які користуються програмним продуктом Клієнта) своїми діями (бездіяльністю), пов'язаними з використанням програмного продукту, Сервісу, Клієнт зобов'язується звільнити Виконавця від будь-яких претензій зазначених третіми особами, взяти на себе всі витрати по врегулюванню пред'явлених претензій, а також відшкодувати Виконавцю всі збитки, пов'язані з даними претензіями.

11.5 Сторони встановили, що можливими способами комунікацій між ними є обмін документами і повідомленнями за допомогою електронних повідомлень, у тому числі з додатком в тіло листа відсканованих документів в паперовому вигляді.

Понравилась статья,
поделитесь с друзьями: